СИТОПЕЧАТ

 

Ситопечатът е технология за печат, която освен върху хартия, позволява печат върху текстил, пластмаса, стъкло, керамика, метал, кожа и други трудно-печатаеми материали, както и върху предмети с неправилна форма.

При ситопечат се използва шаблон, изработен от дребноструктурно сито. Формирането на изображението в ситото става с фотографски процес (контактно експониране), при който част от дупките на ситото се запушват, а другите остават отпушени. През отпушените дупки на ситото преминава мастило, докато през запушените не преминава. Технологията на ситопечата нанася последователно необходимите цветове, един след друг, като предимно се използват цветове по скалата на Pantone.

Ситопечатът се използва за печат върху рекламни сувенири, както и в индустриалното производство.

Печатница Бунт Адвъртайзинг разполага с плосък ситопечат (формат 500х350мм) с напреднала UV технология, като дневната ни производителност може да достигне до 500 листа на час.