ЛАЗЕРНО И РУТЕРНО РЯЗАНЕ, БИГОВАНЕ

 

Лазерното и рутерно рязане, както и биговането са идеални методи, когато искаме да изработим рекламни табели или други по–мащабни рекламни материали с неправилна форма. Тези технологии се използват предимно за материали, които не могат да се обработват чрез метода на лазерното рязане.

В Бунт Адвъртайзинг разполагаме с машина за рутерно рязане по сложни контури на материали с формат до 2500х1600мм и дебелина до 20 мм.

Типовете рязане, които предлагаме, са:

  • праволинейно рязане;
  • осцилационно рязане;
  • фрезово рязане;

Чрез технологията рутерно рязане и биговане можем да изработваме мостри на кутии и опакаковки по зададен чертеж, без да е нужна изработка на щанц форми за тях.