ОФСЕТОВ ПЕЧАТ

 

Офсетов печат е най-широко разпространеният метод за печат на големи тиражи (над няколко хиляди броя).

В технологията на офсетовия печат при печатане на многоцветно изображение се използват два метода:

  • повторение на печата поотделно за всеки цвят;
  • печат с многоцветна печатна машина;

И двата метода се основават на разлагането на всеки използван цвят на няколко цветови компонента, например CMYK.

CMYK е цветови модел (абстрактен модел за количествено определяне на цветовете), който се използва в модерния цветен печат. Съкращението CMYK е образувано от букви на английските думи Cyan (циан - основно синьо), Magenta (маджента - пурпурночервен цвят, клонящо към червено), Yellow (жълто), Key или blacK (за черно).

Числената стойност на всеки цветови елемент от CMYK системата е между 0% и 100%, където при 0% определеният цветови елемент не се възпроизвежда, а при 100% се възпроизвежда изцяло. Процентната стойност показва наситеността на дадения цветови елемент.

За всяка цветна страница при офсетовият печат се изготвят набор от печатни форми, като изображението върху всяка от тях съответства на един от съставните цветове от системата CMYK. Тези пластини или се зареждат една по една в машина с един комплект валове, или едновременно при съответния вал в многоцветната машина.

Бунт Адвъртайзинг предлага на своите клиенти петцветен офсетов печат до 1400х1000мм на хартии до 350 гр. Работим предимно със стохастичен растер.