ЕЦВАНЕ

Ецване на метали и камъни представлява трайно нарушаване на структурата на тяхната повърхност и по подобие на лазерното гравиране се използва за „вечно“ брандиране на метални и каменни изделия. В зависимост от материала, който е обект на ецване, се използват различни техники, като:

  • ецване с минерални киселини;
  • ецване с органични киселини;
  • ецване с химични основи;

Електрохимичното ецване е допълнение към горните методи и е приложимо за широк спектър от черни и цветни метали и техните сплави. Този вид ецване е подходящ за брандиране на сувенири и артикули с голяма и/или неправилна форма като кани, чаши, ножове, термоси, кутии и други.