Офсетов печат – технология и примери.

Офсетов печат е най-често използваната техника за печатане на текст и изображения, при която дадено изображение се прехвърля (или „отмества“ /от английското „offset“/) от плоча върху гумена подложка, а след това върху повърхността, където искаме да се отпечата – най-често върху хартиен носител.

Тази техника на печат има няколко разновидности:

  • еноцветен офсет;
  • многоцветен офсет;
  • листов офсет;
  • ролен офсет;
  • щрихов офсет;
  • процесен офсет;

Ще разгледаме две от най-широко разпространените разновидности на офсетовият печат:

  • щрихов офсет – използват се различни цветове мастила, които не взаимодействат помежду си;
  • процесен офсет – използват се взаимодействащи помежду си основни цветове;

При процесния офсетов печат се използва най-популярната система за комбиниране на цветове – CMYK.

CMYK е цветови модел (абстрактен модел за количествено определяне на цветовете), който се използва в модерния цветен печат. Съкращението CMYK е образувано от букви на английските думи Cyan (циан – основно синьо), Magenta (маджента – пурпурночервен цвят, клонящо към червено), Yellow (жълто), Key или blacK (за черно).

Числената стойност на всеки цветови елемент от CMYK системата е между 0% и 100%, където при 0% определеният цветови елемент не се възпроизвежда, а при 100% се възпроизвежда изцяло. Процентната стойност показва наситеността на дадения цветови елемент.

За всяка цветна страница при офсетовият печат се изготвят набор от печатни форми, като изображението върху всяка от тях съответства на един от съставните цветове от системата CMYK. Тези пластини или се зареждат една по една в машина с един комплект валове, или едновременно при съответния вал в многоцветната машина.

Бунт Адвъртайзинг предлага на своите клиенти петцветен офсетов печат до 1400х1000мм на хартии до 350 гр. Работим предимно със стохастичен растер.

 

По-долу можете да разгледате част от продуктите на печатницата, при които е използван офсетов печат.

1. Дипляна в нестандартна форма:

Използваните технологии при тази дипляна в нестандартна форма са: Офсетов печат, Щанцоване, Ламиниране и Довършителни процедури.

 

2. Обемна твърда папка:

Използвани технологии: Офсетов печат, Каширане, Ламиниране и Довършителни процедури.

 

3. Кубчета с листчета за писане (Sticky notes):

Използваните технологии тук са:  Офсетов печат и Довършителни процедури.

Не се колебайте да потърсите нашата печатница в гр. София, възползвайки се от нашите услуги – печатна база Бунт Адвъртайзинг.