ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФАЙЛОВЕ ЗА ПЕЧАТ BUNT ADVERTISING

 1. Форматът, в който изпращате файловете за печат трябва да бъде:
 • PSD, PDD – слоевете с текстове и smart objects да са растеризирани.
 • TIF – без слоеве, допустима е LZW компресия.
 • JPEG – компресия не по-малка от 10, опция 'Baseline'
 • EPS, AI версия, не по-висока от Adobe CS6, всички текстове да са превърнати в криви. Ако EPS и AI са генерирани от CorelDraw Compatibility: PostScript Level 3 и Export text as: Curves.
 • CDR – версия не по-висока от X8, всички текстове да са превърнати в криви.
 • PDF – без такива, генерирани от Word, Excel и PowerPoint
 1. Препоръчително е всички файлове да са в CMYK.
 2. Растерните изображения трябва да бъдат с резолюция не по-малка от 300 dpi при размер 1:1. Не носим отговорност за качеството на отпечатания образ при изображения с по-ниска резолюция.
 3. Материали, които се режат на живо следва да бъдат наддадени с 3 мм от всяка страна. Например, ако трябва да произведем визитки с размер 90х50мм, файлът за тях трябва да бъде 96х56мм;
 4. Не се препоръчва поставянето на текстове и други важни обекти на разстояние по-малко от 3 мм от края на обрязания формат, тъй като е възможно при рязането да се получат известни отклонения.
 5. Упоменавайте размера на крайния продукт в случаите, когато подаденият файл не е в мащаб 1:1.
 6. Ако изпращате рекламни материали, които трябва да бъдат изрязани в неправилна форма, контурът, по който трябва да бъдат изрязани е препоръчително да бъде в spot color или да бъде в отделен слой (layer).